Dit is onze werkwijze. Helder en transparant.

Bij Gastouderbureau Bambini staat de veiligheid en het welzijn van de kinderen voorop. Wij adviseren en bemiddelen tussen vraagouders en gastouders en bieden ondersteuning tijdens de opvangperiode op praktisch, opvoedkundig en financieel gebied. Onze ervaren bemiddelingsmedewerkers helpen vraagouders bij het vinden van een geschikte gastouder die aansluit bij hun wensen en behoeften. Daarnaast ondersteunen wij gastouders bij het voldoen aan de kwaliteitseisen van de overheid en het naleven van ons Pedagogisch Beleidsplan. Zo zorgen wij ervoor dat de opvang van gastkinderen op een verantwoorde en professionele manier plaatsvindt. Ook bieden wij praktische ondersteuning bij bijvoorbeeld het aanvragen van kinderopvangtoeslag en het opstellen van een opvangovereenkomst. Bij Gastouderbureau Bambini staan wij altijd klaar om te helpen en te adviseren, zodat ouders en gastouders zich geen zorgen hoeven te maken over de opvang van hun kinderen. Hoe het proces verloopt hebben wij in 7 stappen voor u samengevat.

1. Oriënteren en aanmelden

Als je georiënteerd bent en hebt besloten om gebruik te willen maken van Gastouderbureau Bambini, dan kun je jouw kinderen eenvoudig aanmelden via het contactformulier of telefonisch contact opnemen met ons bureau. Hierop volgt dan een intakegesprek.

2. Het intakegesprek bij jou thuis

Wij hechten veel waarde aan persoonlijk contact en goede communicatie. Daarom maken wij na aanmelding altijd een afspraak voor een intakegesprek bij jou thuis. Tijdens dit intakegesprek krijg je meer informatie over onze werkwijze en bespreken wij jouw wensen en ideeën met betrekking de opvang van jouw kinderen. Wij gebruiken een intakelijst om al jouw wensen in kaart te brengen. Zo kunnen wij goed inspelen op jouw specifieke situatie en behoeften. Tevens biedt dit gesprek de mogelijkheid om kennis te maken met onze bemiddelingsmedewerker en het bureau. Na het intakegesprek gaan wij op zoek naar een geschikte gastouder voor jouw kinderen.

3. De zoektocht naar een geschikte gastouder

Aan de hand van het intakegesprek hebben wij een goed beeld van de specifieke situatie en behoeften. Met dit in ons achterhoofd gaan wij op zoek naar een gastouder die hierop goed aansluit. Wij streven ernaar om binnen afgesproken termijn na het intakegesprek een geschikte gastouder aan je voor te stellen. De snelheid van de bemiddeling is afhankelijk van verschillende factoren, zoals het aanbod van gastouders in jouw regio, de specifieke wensen en het aantal opvanguren dat nodig is. Ook kan het zijn dat er wachtlijsten zijn bij bepaalde gastouders. In alle gevallen geldt: wij doen ons uiterste best om zo snel mogelijk een goede match te vinden en houden jullie tijdens onze zoektocht op de hoogte van de voortgang.

2. Het intakegesprek bij jou thuis

Wij hechten veel waarde aan persoonlijk contact en goede communicatie. Daarom maken wij na aanmelding altijd een afspraak voor een intakegesprek bij jou thuis. Tijdens dit intakegesprek krijg je meer informatie over onze werkwijze en bespreken wij jouw wensen en ideeën met betrekking de opvang van jouw kinderen. Wij gebruiken een intakelijst om al jouw wensen in kaart te brengen. Zo kunnen wij goed inspelen op jouw specifieke situatie en behoeften. Tevens biedt dit gesprek de mogelijkheid om kennis te maken met onze bemiddelingsmedewerker en het bureau. Na het intakegesprek gaan wij op zoek naar een geschikte gastouder voor jouw kinderen.

4. Kennismaken met een passende gastouder!

Bij Gastouderbureau Bambini vinden wij het belangrijk dat je als ouder en gastouder goed met elkaar kunt opschieten. Daarom stellen wij alleen gastouders aan je voor waarvan wij denken dat deze uitermate geschikte zijn en passen bij de geschetste wensen en verwachtingen. Wanneer wij deze persoon gevonden hebben plannen wij een kennismakingsgesprek in bij de gastouder thuis. Tijdens dit gesprek kunnen jullie kennismaken en kun je vragen stellen over de opvang aan de gastouder. Ook is dit gesprek een goed moment voor je kinderen om de gastouder te ontmoeten en de locatie te bekijken. Na het kennismakingsgesprek krijgen jullie (en de gastouder) bedenktijd om te bepalen of je door wilt gaan met de koppeling. Als er geen klik is zoeken wij verder naar een andere gastouder. Mocht de opvang op een later moment om welke reden dan ook worden beëindigd, dan bemiddelen wij opnieuw voor jou. 

5. De koppeling aan een gastouder

Is de kennismaking succesvol verlopen? Dan wordt er een koppeling gemaakt en een “overeenkomst van opdracht’’ afgesloten tussen alle betrokken partijen. In deze overeenkomst zijn onder andere afspraken opgenomen over de opvangdagen en -tijden, en de financiële kant van de opvang. Tijdens het kennismakingsgesprek zijn ook allerlei praktische zaken rond de opvang besproken aan de hand van een afsprakenlijst. Zo zijn er bijvoorbeeld afspraken gemaakt over huisregels, voeding, slapen, huisdieren, buiten spelen, vervoer en wenperiode. De bemiddelingsmedewerker legt al deze afspraken vast in de afspraken bijlage die hoort bij de “Overeenkomst van opdracht”. Zowel jullie als de gastouder ontvangen deze overeenkomst en een kopie van de afspraken bijlage. Bij Gastouderbureau Bambini vinden wij het belangrijk dat alle afspraken duidelijk zijn vastgelegd, zodat er geen misverstanden kunnen ontstaan. Mochten er toch nog vragen of onduidelijkheden zijn, dan kunnen jullie altijd bij ons terecht voor advies en ondersteuning.

6. De opvang start met een proefperiode

En dan is het zover! Na het sluiten van de overeenkomst gaan jouw kinderen naar hun nieuwe opvangadres. Vervolgens geldt een proefperiode van 6 tot 8 weken om te kijken of jouw kinderen zich prettig voelen in de nieuwe situatie. In deze periode kunnen jij en de gastouder nog eventuele zaken bespreken en afstemmen om de opvang zo goed mogelijk te laten verlopen.  Onze bemiddelingsmedewerker zal in deze periode telefonisch contact met zowel jou als de gastouder opnemen over het verloop van de opvang. Na de proefperiode volgt een evaluatiegesprek, waarin eerder besproken punten aan de orde komen en afspraken waar nodig bijgesteld kunnen worden. Is het evaluatiegesprek positief verlopen? Dan zal de opvang gewoon doorgaan zoals afgesproken en zal het contract getekend worden tussen jullie en de gastouder. 

7. Begeleiding en jaarlijkse evaluatie van het opvangadres

Ook na de bemiddeling en proefperiode blijft onze bemiddelingsmedewerker jouw aanspreekpunt. Wij vinden het belangrijk om betrokken te blijven bij de opvang van jouw kinderen en staan altijd voor je klaar. Jaarlijks zal er een evaluatie plaatsvinden om zaken aan de orde te stellen en eventueel nieuwe afspraken te maken. Mochten er tussendoor vragen of opmerkingen over de opvang zijn, dan kun je altijd contact met ons opnemen. Zo kun je met een gerust hart de opvang van jouw kinderen aan ons overlaten.