Hoeveel kost een gastouder? Onze tarieven zijn helder.

Hierover zijn wij transparant. Gastouderopvang is een voordelige manier van kinderopvang, de exacte kosten zijn mede afhankelijk van je inkomen. Aan de hand van je inkomen wordt namelijk de hoogte van de kinderopvangtoeslag bepaald. De adviestarieven voor 2024 (dag-, nacht- en weekendtarief) zijn vastgesteld op een bruto uurtarief van € 7,53 per kind.

Als kassiersfunctie zorgen wij ervoor dat de opvangkosten bij de ouders in rekening worden gebracht en dat de inning meestal gebeurt via automatische incasso. Binnen 5 kalenderdagen na ontvangst van de opvangkosten boeken wij de opvangvergoeding door aan de gastouders.

Maaltijdvergoeding

Alle vergoedingen zijn exclusief de maaltijdvergoeding. De gastouder mag voor de maaltijden een redelijk bedrag vragen, dat ook door de ouder rechtstreeks betaald wordt aan de gastouder.

Wij adviseren de gastouder de maaltijdvergoeding te baseren op de richtlijnen van het Nibud.

Wanneer heb je recht op kinderopvangtoeslag?

Ouders die werken, studeren of re-integreren hebben recht op kinderopvangtoeslag. Dit betekent dat ouders een groot deel van de kosten van kinderopvang terug kunnen krijgen via de Belastingdienst. De hoogte van de kinderopvangtoeslag hangt af van verschillende factoren, zoals het aantal opvanguren, het uurtarief van de opvang en het inkomen van de ouder(s). Ook het aantal kinderen speelt hierbij een rol. 


Wanneer je gebruikt maakt van kinderopvang via Gastouderbureau Bambini, kun je aanspraak maken op kinderopvangtoeslag. Deze toeslag kun je zelf aanvragen via de Belastingdienst. Heb je hierbij hulp nodig? Wij ondersteunen je hierin graag! Zo kunnen we bijvoorbeeld samen met jou een proefberekening maken via de rekenmodule van de Belastingdienst.


Jaarlijks verzorgt Gastouderbureau Bambini een jaaropgaaf voor alle ouders en gastouders. Deze jaaropgaaf kan gebruikt worden bij de aangifte Inkomstenbelasting over het afgelopen jaar.