Terug naar overzicht

Vraag over extra opvang verlengde kerstvakantie

Als ouders dit wensen mag ik, als gastouder, volgende week extra opvang verlenen?

De regel is dat er noodopvang door de scholen geregeld dient te worden voor kwetsbare kinderen en voor kinderen van ouders werkzaam in cruciale beroepen.

Kan de school geen noodopvang verlenen of willen ouders het anders geregeld hebben, dan staat het je vrij om extra opvang te verlenen (als je plek hebt en blijft voldoen aan de normale regels inzake kindratio). Dit geldt ook voor kinderen van ouders die niet werkzaam zijn in cruciale beroepen.

Deze extra opvang uren worden op normale wijze in rekening worden gebracht bij de ouders. Bij de keuze die ouders maken, horen ook de financiële consequenties van deze keuze.

De gastouderopvang is regulier geopend en deze werkt conform de reguliere regels. Punt van aandacht is dan natuurlijk dat ouders geen vergoeding krijgen voor de eigen bijdrage die zij moeten betalen.

Contact opnemen