Terug naar overzicht

Vervalste VOG's niet mogelijk bij de kinderopvang

In de media zijn diverse berichten verschenen over vervalste verklaringen omtrent het gedrag (VOG) voor het werken in de (jeugd)zorg. In de kinderopvang kan iemand niet werken met een vervalste verklaring. De houder kan namelijk niet iemand aan zijn locatie koppelen die niet is ingeschreven in het Personenregister kinderopvang (PRK). Dienst Justis controleert bij het inschrijven in het PKR of de aangeleverde gegevens overeenkomen met het BSN en het VOG kenmerk. Klopt dit niet dan word je niet ingeschreven in het PKR. Op deze wijze wordt voorkomen dan iemand werkzaamheden kan verrichten binnen de kinderopvang met een vervalste VOG.

Contact opnemen