Terug naar overzicht

Speelotheek in Blijham

Met ingang van januari 2021 gaan de bibliotheek en de speelotheek in Blijham samenwerken. Door samen te werken hopen ze het lidmaatschap van beide organisaties aantrekkelijker te maken. 

Het belangrijkste is, dat de speelotheek vanaf januari wekelijks geopend zal zijn op maandag-, woensdag- en donderdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur. U kunt dus veel vaker terecht om te ruilen! De speelotheek is vanaf dan ook toegankelijk via de bibliotheek.  

Voor wat betreft de contributie en reglement verandert er niets. Ze blijven een zelfstandige organisatie.  

De opening op de dinsdagavond, eens per maand, blijft bestaan.  

Ze gaan de taken verdelen zodat er altijd iemand aanwezig is, de vrijwilligers van de bibliotheek zullen inspringen als dat nodig is.  

Ze hopen dat er meer mensen gebruik gaan maken van de speelotheek en de bibliotheek, want het is van belang, dat deze voorzieningen in het dorp kunnen blijven bestaan. 

Contact opnemen