Terug naar overzicht

Ouders die weigeren kind in te enten’

Je kind niet laten inenten? Prima, maar dan wordt er gekort op de kinderbijslag. Dat voorstel doet Ruud Coolen-Van Brakel, voorzitter van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM). BOinK pleit voor strenger beleid in de kinderopvang.

Al enkele maanden laait de discussie rondom vaccinatieplicht op, om de dalende vaccinatiegraad te keren. De kinderopvang is een branche die als geen ander te maken heeft met (de gevolgen van) niet-ingeënte kinderen. Onlangs werd bekend dat, als het aan staatssecretaris van Volksgezondheid Paul Blokhuis ligt, er geen vaccinatieplicht voor de kinderopvang komt. Wel ziet hij mogelijkheden om de huidige registratie van de vaccinatiegraad in het kinderdagverblijf te verbeteren. Bijvoorbeeld om ouders beter te informeren over de vaccinatiegraad van hun opvanglocatie.

Contact opnemen

BOinK

Gjalt Jellesma, voorzitter van ouderbelangenvereniging BOinK, pleit voor strenger beleid ten aanzien van weigerende ouders. Ouders zouden verplicht moeten worden te melden of hun kind is ingeënt als het naar de kinderopvang gaat. Jellesma: ‘Ik weet dat veel kinderdagverblijven er naar informeren, maar als ouders zeggen “Dat is privé, het gaat je niks aan”, dan sta je als opvang met lege handen.’

Vaccinatiebewijs

Jellesma denkt dat dit probleem makkelijk op te lossen is. ‘In de kinderopvang heeft iedere medewerker een VOG, dat is ook een hoop gedoe. Waarom zou je dan niet iedere ouder om een vaccinatiebewijs kunnen vragen? Zo moeilijk is dat niet.’

Dalende vaccinatiegraad

Het aantal ouders dat weigert hun kind in te enten tegen ziektes als bof, mazelen en rode hond neemt snel toe. In grote steden als Utrecht daalt de vaccinatiegraad al onder de 90 procent. Ruud Coolen-van Brakel van het IVM vindt de situatie zo ernstig dat tijd van vrijblijvendheid wat hem betreft voorbij is. Hij pleit voor een boetesysteem voor ouders die weigeren hun kind te vaccineren. ‘Wat je zou moeten doen is dat je tegen ouders zegt dat het consequenties heeft als je je kind niet laat vaccineren. Op het moment dat ouders hun kinderen niet laten inenten betekent dat een korting op de kinderbijslag. Dat klinkt misschien als een perverse prikkel, maar als het werkt, dan werk het.’
In Australië bestaat al een systeem waarbij weigerende ouders gekort worden op hun kinderbijslag, bekend onder de naam ‘no jab, no pay’ (geen prik, geen geld).

Bron: kinderopvang Totaal