Terug naar overzicht

Kinderopvangtoeslag

Uiterlijk 8 september 2021 ontvangt de ouder een herinneringsbrief als Belastingdienst/Toeslagen nog gegevens nodig hebben voor de kinderopvangtoeslag over 2020.

De ouder dient vóór 29 september 2021 te antwoorden.

Contact opnemen

De Belastingdienst vraagt de jaaropgaaf kinderopvanguren en het antwoordformulier op te sturen

De gegevens zijn nodig voor de definitieve berekening van de kinderopvangtoeslag 2020. U ontving in juni 2021 de eesrte brief over de jaaropgaaf en het antwoordformulier. Heeft u al geantwoord op de brief van juni 2021? Dan hoeft u niet te reageren.

De herinneringsbrief is alleen gestuurd als ze geen reactie kregen op de brief van juni 2021

Als de informatie die de ouder eerder stuurde onvolledig was, dan nemen ze persoonlijk contact op óf sturen ze een andere brief waarin ze aangeven welke gegevens ze nog nodig hebben.