Terug naar overzicht

Kinderopvangtoeslag vanaf 2023 niet meer afhankelijk van gewerkte uren

De hoogte van de kinderopvangtoeslag is in 2023 niet meer afhankelijk van het aantal gewerkte uren. Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laat deze voorwaarde voor de kinderopvangtoeslag los via het Besluit kinderopvangtoeslag 2023.

Contact opnemen

Toeslag nu afhankelijk van ouder met minste werkuren

Tot nu toe is de hoogte van kinderopvangtoeslag mede afhankelijk van het aantal uren van de ouder die het minst werkt. De koppeling aan de gewerkte uren is voor veel ouders een ingewikkelde voorwaarde. Met name voor ouders met onregelmatige werktijden, zoals ondernemers, is het lastig in te schatten hoeveel uren per maand diegene werkt. Dit kan ertoe leiden dat ouders te maken krijgen met hoge terugbetalingen en de arbeidsparticipatie belemmeren. Het kabinet neemt deze belemmering weg, zodat het voor ouders met jonge kinderen gemakkelijker wordt om te werken.

Maximum uurprijs gastouderopvang omlaag

In het Besluit wordt ook de indexatie van de maximum uurprijzen en toetsingsinkomens in de kinderopvangtoeslag geregeld. Indexatie voorkomt negatieve inkomenseffecten voor ouders als gevolg van loon- en prijsstijgingen.

Daarbij regelt het ook de bekostiging van de intensivering van toezicht en handhaving in de gastouderopvang. Het kabinet heeft eerder aangegeven het toezicht te willen intensiveren om de kwaliteit van de gastouderopvang beter te kunnen garanderen. Door de intensivering van toezicht en handhaving stijgen de structurele uitgaven aan de kinderopvangtoeslag met 6,4 miljoen euro. De kosten hiervan worden betaald door ouders die gebruik maken van gastouderopvang daarom wordt het maximum uurtarief voor gastouderopvang verlaagd met € 0,15.

De Brancheorganisatie Kinderopvang, BMK en stichting Nysa, de brancheorganisatie voor gastouders, hebben al laten weten het hier niet mee eens te zijn. De verlaging van de maximum uurprijs voor gastouderopvang met 15 cent is een klap in het gezicht van gastouders, gastouderbureaus en ouders.