Terug naar overzicht

Geboorteverlof per 01-07-2020

Vanaf 2020 komt er nog een aanvullend geboorteverlof bij.
Geboorteverlof wordt ook wel kraamverlof, vaderschapsverlof of partnerverlof genoemd.
Contact opnemen

Het geboorteverlof momenteel:

Sinds 1 januari 2019 krijgen partners eenmaal het aantal werkuren per week aan geboorteverlof. Werkt de partner bijvoorbeeld 5 dagen 6 uur per dag? Dan krijgt hij of zij 30 uur verlof: 5 x 6 werkuren. De werkgever betaalt het loon tijdens dit verlof volledig door. De werknemer kan deze verlofdagen naar eigen inzicht opnemen. Maar moet dit wel doen binnen 4 weken na de geboorte van het kind.
Aanvullend geboorteverlof vanaf 1 juli 2020
 
Per 1 juli 2020 kunnen partners maximaal 5 werkweken aanvullend geboorteverlof opnemen. De duur van het verlof hangt af van het aantal per week gewerkte uren. Wie bijvoorbeeld 2 dagen per week werkt, heeft recht op maximaal 5 x 2 dagen aanvullend geboorteverlof.
 
Wanneer recht op aanvullend geboorteverlof?
Als het kind op of ná 1 juli 2020 geboren wordt.
 
Voorwaarden aanvullend geboorteverlof:
- Opnemen binnen 6 maanden na de geboorte van het kind.
- Eerst het reguliere geboorteverlof opgenomen hebben
(van eenmaal het aantal werkuren p.w.)
- Het verlof moet in hele weken aangevraagd worden.
- Het verlof mag (in overleg met de werkgever) over een langere periode gespreid worden.
- Er mag ook minder dan 5 weken verlof opgenomen worden.