Terug naar overzicht

Compensatie ouders 2e lockdown

De meeste ouders krijgen de compensatie voor de kosten van kinderopvang tijdens de coronasluiting uitbetaald rond 28 mei 2021 door het SVB (Sociale Verzekeringsbank)
De peildatum van de berekening van de compensatie is vastgesteld op 21 februari 2021.
Er kunnen verschillen ontstaan tussen de situatie op de peildatum en de werkelijkheid. Is het verschil te groot dan kan er bezwaar aangetekend worden.
Contact opnemen

Ouders die géén kinderopvangtoeslag ontvangen

Ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen voor de kosten van de kinderopvang kunnen gebruik maken van de zogenaamde regeling ‘tijdelijke tegemoetkomingsregeling kinderopvang zonder overheidsvergoeding’ (TTKZO). Dat geldt ook voor ouders die voor een deel van de betaalde uren geen kinderopvangtoeslag of vergoeding van de gemeente ontvangen. Omdat de (kinderopvang)gegevens van deze ouders niet bij de overheid bekend zijn, moeten deze ouders de compensatie zelf aanvragen. Dat kan naar verwachting vanaf 15 mei via de website van de SVB, voor zowel de eerste als de tweede sluiting van de kinderopvang.