Terug naar overzicht

Betaald ouderschapsverlof

Vanaf 2 augustus 2022 gaat een nieuwe wet in inzake betaald ouderschapsverlof. De wet beoogt dat werknemers met jonge kinderen meer ruimte krijgen om te kiezen hoe ze werk & zorg willen combineren. Om die reden is deze nieuwe stap genomen in de verlofregelingen voor ouders. Dit in navolging van een EU Richtlijn (2019/1158) die het evenwicht tussen werk en privé van ouders en mantelzorgers moet verbeteren.

Voor de gastouderopvang onder de regeling dienstverlening aan huis, is deze wet ook van toepassing.

Contact opnemen

De gastouder onder de regeling dienstverlening aan huis heeft momenteel al recht op onbetaald ouderschapsverlof en met ingang van 2 augustus 2022 ook recht op betaald ouderschapsverlof. Tijdens het ouderschapsverlof bestaat er geen recht op loon, maar kan de gastouder wel aanspraak maken op de nieuwe uitkering van het UWV. Wanneer een gastouder onder de regeling dienstverlening aan huis valt, dan wordt minder dan vier dagen per week gewerkt. De uitkering van deze gastouder is niet gerelateerd aan het eigen loon, maar aan het wettelijk minimumloon. De gastouder onder de regeling dienstverlening aan huis moet de uitkering voor betaald ouderschapsverlof zelf bij het UWV aanvragen. Een gastouder die 4 of meer dagen werkt, valt niet onder de regeling dienstverlening aan huis en is waarschijnlijk in loondienst. Dan vraagt de werkgever de uitkering aan bij het UWV.