Terug naar overzicht

Adviescommissie vaccinaties: ‘overheid aan zet’

De Commissie Kinderopvang en Vaccinatie heeft vanmorgen haar adviesrapport ‘Prikken voor Elkaar’ gepresenteerd. Belangrijkste conclusie uit het rapport is dat de overheid aan zet is, niet de kinderopvang. Die conclusie onderschrijft het standpunt dat de BK hierover eerder al ingenomen heeft, namelijk: leg het probleem van de vaccinaties niet op het bordje van de kinderopvang.

Contact opnemen

Adviescommissie

Het is, zo concludeert de commissie, onwenselijk om maatregelen tegen een dalende vaccinatiegraad op het bordje van de kinderopvang te leggen. De volksgezondheid is namelijk een publieke taak die door de overheid uitgevoerd moet worden. De problematiek ligt breed en kan niet door de kinderopvang opgelost worden.

De commissie stelt verder dat de overheid stevig mag uitdragen dat zij een hoge vaccinatiegraad van groot belang vindt. Daarbij is meer voorlichting van groot belang, dat mag de overheid van de commissie indringender doen.

Het nieuws dat de vaccinatiegraad stabiliseert is goed nieuws, maar we kampen nog altijd met ‘code oranje’. Het is aan de overheid om te voorkomen dat we alsnog naar code rood afzakken.

Staatssecretaris Blokhuis (VWS) en staatssecretaris Van Ark (SZW) gaan nu samen aan de slag om de aanbevelingen uit het rapport om te zetten in beleid. De BK zat niet in de adviescommissie maar heeft indirect, via bijvoorbeeld ons advies aan de Raad van State, input geleverd aan de vaccinatiediscussie in Den Haag. De BK zal de maatregelen die voortvloeien uit dit advies goed gaan volgen.