Terug naar overzicht

Uitzonderen gastouderopvang van eisen speeltoestellen

De veiligheid van gastouderopvang is geregeld in de Wet kinderopvang. Voor speeltoestellen en kinderbedden en -boxen die gebruikt worden voor kinderopvang gelden daarnaast aanvullende veiligheidseisen op grond van de Warenwet. In de praktijk blijken deze eisen niet passend voor gastouderopvang. Dit besluit zondert gastouderopvang uit van deze aanvullende veiligheidseisen.

De ministeries van SZW en VWS streven ernaar de uitzondering per 1 januari 2025 in werking te laten treden.


Contact opnemen
Trampoline