Terug naar overzicht

Uitspraak over speeltoestellen in de gastouderopvang

Na een incident in 2021 bij een gastouder in Noord-Brabant heeft de Voedsel en Waren Autoriteit geconcludeerd dat speeltoestellen in de tuin van de gastouderlocatie moeten voldoen aan de Wet Attracties en Speeltoestellen (WAS).

De gastouder vangt bedrijfsmatig kinderen op waarbij de speeltoestellen op de gastouderlocatie niet uitsluitend gebruikt worden in de particuliere sfeer maar wel degelijk bedrijfsmatig gebruikt gebruik worden. Als gevolg hiervan vallen de speeltoestellen onder de term "publiek gebruik".

De Branche Vereniging Kinderopvang en NYSA zijn van mening dat voor de gastouderopvang een uitzondering gemaakt dient te worden. 

Op dit moment is nog niet duidelijk of- en op welk termijn er zicht is op een eventuele uitzondering die gewenst en beoogd is. De gesprekken hierover lopen nog.


Contact opnemen