Oudercommissie


Oudercommissie

Ouders vinden de zorg voor hun kind erg belangrijk. In de wet is vastgelegd dat de oudercommissie adviesrecht heeft over de kinderopvang. Daarnaast vindt gastouderbureau Bambini het ook belangrijk dat ouders kunnen meedenken en praten over diverse beleidszaken en praktische zaken. De kinderen brengen immers een groot deel van de week door bij de gastouders.

 

De doelstelling van de oudercommissie is het zo goed mogelijk behartigen van de belangen van alle kinderen en vraagouders. Daarnaast geeft de oudercommissie, namens de vraagouders, advies over kwaliteit van de opvang. Zo wordt er geadviseerd over:

  • het pedagogisch beleid
  • de risico-inventarisatie van gezondheid en veiligheid
  • deskundigheidsbevordering van gastouders
  • het kwaliteitsbeleid
  • vaststellen van tarieven
  • mogelijke klachten en geschillen

 

Door de betrokkenheid van ouders kunnen we ons blijven verbeteren en een goede kwaliteit van opvang blijven bieden.

 

Lijkt het je leuk om lid te worden van de oudercommissie of wil je meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op.