De oudercommissie. Voor de belangen van kinderen en ouders.

Als ouder is het belangrijk om betrokken te zijn bij de kinderopvang van je kind. Daarom heeft Gastouderbureau Bambini een oudercommissie opgericht. In de wet is vastgelegd dat de commissie adviesrecht heeft over de kinderopvang.

Door de betrokkenheid van ouders kunnen we ons blijven verbeteren en een goede kwaliteit van opvang blijven bieden. Wil je meer informatie over de oudercommissie of lid worden? Neem dan gerust contact op met Gastouderbureau Bambini.

Belangen van alle kinderen en vraagouders

Zo behartigen zij de belangen van alle kinderen en vraagouders en geven ze namens de vraagouders advies over de kwaliteit van de opvang. Dit advies heeft onder andere betrekking op:


contact opnemen

  • het pedagogisch beleid
  • de risico-inventarisatie van gezondheid en veiligheid
  • deskundigheidsbevordering van gastouders
  • het kwaliteitsbeleid
  • vaststellen van tarieven
  • Mogelijke klachten en geschillen