Gastouderbureau Veendam

Gastouderbureau Bambini in Veendam heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. Daartoe is onder meer het Convenant Kwaliteit opgesteld. Hierin vind je allerlei zaken, van deskundigheidseisen van de gastouders tot tips over veiligheid en van de taalontwikkeling van kinderen tot normen en waarden.

Al onze gastouders hebben een opleiding met een pedagogische achtergrond, zijn in het bezit van een geldig certificaat EHBO voor kinderen en een Verklaring Omtrent Gedrag. De gastouders bieden de kinderen een veilige en uitdagende plek waar ze zich prettig bij voelen. Ze werken volgens het Pedagogisch Beleidsplan van ons gastouderbureau. Kwaliteit bieden is het kind centraal stellen in alle facetten. Net als elk kind is ook elke gastouder uniek. Gastouderbureau Bambini is er daarom veel aan gelegen om de juiste match te vinden, waarbij er uiteraard de klik moet zijn tussen de vraagouders en de gastouders.  

De bemiddelingsmedewerker heeft veelvuldig contact met de gastouders. Gastouderbureau Bambini organiseert regelmatig thema-avonden, waardoor de gastouders de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen en werken aan deskundigheidsbevordering. Thema-avonden kunnen bijvoorbeeld gaan over voeding, logopedie, taal- en interactievaardigheden en baby- en kind-gebaren. Dit alles resulteert in kwaliteit van onze gastouderopvang.

Werkwijze van gastouderbureau Bambini in Veendam

Gastouderbureau Bambini adviseert en bemiddelt in Veendam tussen vraagouders en gastouders en ondersteunt de opvang van gastkinderen gedurende de opvangperiode op praktische, opvoedkundig en op financieel gebied.

Onze werkwijze in 7 stappen:

1. De oriëntatie/aanmelding
2. Het intakegesprek
3. De bemiddeling
4. De kennismaking
5. De koppeling
6. De proefperiode
7. Evaluatie en begeleiding


Onze volledige werkwijze