Informatie voor zelfstandige gastouders

Gastouders kunnen overwegen om zelfstandig ondernemer te worden. Je moet hiervoor wel aan de eisen van de Belastingdienst voldoen. Deze eisen worden door de wet en de rechtspraak bepaald. Bijvoorbeeld of je winst gaat maken en hoeveel, hoeveel tijd steek je in jouw onderneming, heb je meerdere opdrachtgevers waardoor je minder afhankelijk bent van 1 opdrachtgever (en je zelfstandigheid toeneemt) en hoe je jouw onderneming gaat promoten (reclame, website, briefpapier)

Hoe gaat een gastouder belastingtechnisch om met haar inkomsten?

zogenaamde ‘resultaat uit overige werkzaamheden’. De opbrengsten minus de kosten is het belastbare inkomen, ook wel het zogenaamde resultaat of ‘winst’ genoemd. Je hoeft alleen inkomstenbelasting en de inkomensafhankelijke premie Zorgverzekeringswet (Zvw) te betalen over jouw uiteindelijke resultaat of ‘winst’. Het is dus van belang dat je een goed zicht hebt op de kosten die je maakt om jouw inkomen als gastouder te verwerven. Je betaalt hierdoor namelijk minder inkomstenbelasting en minder premie Zvw.

Maar ook wordt het totale gezinsinkomen hierdoor verlaagd, wat weer gunstig kan zijn voor enkele toeslagen en andere regelingen. Het is financieel dus interessant om de gemaakte kosten goed in beeld te hebben en goed bij te houden. De belastingdienst zal telkens, bij een eventuele controle, checken of de kosten ook werkelijk zijn gemaakt en zal je vragen om dit te bewijzen.

Welke kosten zijn aftrekbaar?

De Belastingdienst accepteert geen kosten die te maken hebben met de werkruimte (jouw woning) en de inrichtingskosten ervan. De Belastingdienst stelt dat onder meer een bank, kinderbox of kinderstoel niet aftrekbaar zijn, omdat deze tot de inrichting behoren van een niet-zelfstandige werkruimte (zie de website van de Belastingdienst voor de omschrijving hiervan).

Je moet dus voor heel veel zaken, die je aanschaft voor je werkzaamheden als gastouder, goed bepalen of deze al dan niet tot de (normale) inrichting van een huis behoren. Als dat zo is, zijn deze kosten niet aftrekbaar.

Voorbeelden van aftrekbare kosten zijn: kosten inschrijven Landelijk Register, kosten van de Verklaring Omtrent Gedrag, schoonmaakkosten zoals o.a. zeep en vuilniszakken, aanschaf speelgoed en speeltoestellen, knutselspullen zoals o.a. papier, lijm en kleurpotloden, aanschaf stopcontactbeveiligers, traphekje, raambeveiligingen en kosten EHBO doos.

Indien je minimaal 1.225 uren in je onderneming hebt gewerkt, kom je in aanmerking voor bepaalde fiscale voordelen, zoals de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek. Daarna wordt je resultaat ook nog verminderd met de MKB-winstvrijstelling.

Ook uren die je kwijt bent aan het voorbereiden, opruimen, schoonmaken, cursussen, bijwonen thema-avonden en het bijhouden van je administratie zijn van belang.