Aan welke eisen en selectiecriteria moet je voldoen om gastouder te worden?

Het is belangrijk om goed na te denken voordat je besluit om gastouder te worden. Als gastouder moet je graag met kinderen omgaan, de opvang goed kunnen combineren met je gezinssituatie en tijd en ruimte hebben om aandacht, geborgenheid en warmte te kunnen bieden aan je gastkinderen. Om als gastouder opvang te mogen bieden, moet je voldoen aan de volgende criteria:

 • Je bent 18 jaar of ouder en woont niet op hetzelfde adres als de ouder;
 • Je bent lichamelijk en geestelijk in staat om de opvang uit te voeren;
 • Je hebt plezier in de omgang met kinderen;
 • Je staat positief tegenover kinderopvang;
 • Tijdens het werk spreek je Nederlands, Fries of een andere Nederlandse streektaal;
 • Jouw eigen kinderen staan niet onder toezicht;
 • Je hebt een AVP (WA) verzekering afgesloten;
 • Ten behoeve van autogebruik ben je in bezit van een inzittendenverzekering en goedgekeurde autostoeltjes;
 • Je bent telefonisch goed bereikbaar.
 • Je bent minimaal in het bezit van een diploma MBO-2 Helpende (Zorg en) Welzijn of een ander –daarmee gelijkgesteld- diploma/ervaringscertificaat;
 • Je bent in het bezit van een geregistreerd certificaat Eerste Hulp aan Kinderen;   
 • Je hebt een verklaring omtrent gedrag (VOG), ook voor huisgenoten van 18 jaar of ouder indien de kinderen bij jou thuis worden opgevangen;
 • Je werkt mee aan een periodieke inspectie welke door de GGD gedaan wordt;
 • Je bent bereid om cursussen/trainingen te volgen.
 • Open en flexibele instelling;
 • In staat zijn continuïteit en stabiliteit te bieden;
 • Verantwoordelijkheidsgevoel;
 • Organisatietalent;
 • Afspraken kunnen maken en nakomen;
 • Positief kunnen omgaan met kritiek.
 • In staat zijn warmte en geborgenheid te bieden;
 • Respect hebben voor de eigenheid van elk kind;
 • Ervaring en inzicht hebben in de verzorging en begeleiding van kinderen;
 • Volgt de regels en richtlijnen uit het Pedagogisch Beleidsplan van Gastouderbureau Bambini.
 • Er moet genoeg tijd en aandacht zijn voor de gastkinderen;
 • De overige gezinsleden staan positief tegenover de opvang van gastkinderen;
 • De gezinssituatie van de gastouder is stabiel;
 • Kinderen mogen nooit alleen gelaten worden met huisdieren.
 • De gastouders kunnen zowel thuis als bij de vraagouder(s) oppassen;
 • Er vindt jaarlijks een risico-inventarisatie plaats van de woning waar de opvang plaatsvindt;
 • De gastouder beschikt over voldoende en een veilige ruimte om gastkinderen op te vangen;
 • Als je kinderen tot 1,5 jaar opvangt moet je een aparte slaapruimte hebben voor deze kinderen. De grootte van deze slaapruimte is afgestemd op het aantal kinderen in die leeftijdscategorie;
 • De gastouder beschikt over voldoende en veilige speelruimte in en rondom het huis;
 • De woonomgeving is hygiënisch verantwoord;
 • De woning is altijd volledig rookvrij;
 • Er zijn voldoende goed functionerende rookmelders.
 • De gastouder respecteert de privésituatie van de vraagouder;
 • De gastouder gaat correct om met privacygevoelige informatie, waaronder tevens bij het gebruik van social media;
 • De gastouder is bereid tot samenwerking met de vraagouder.
 • Je mag maximaal 6 kinderen van 0 tot 13 jaar opvangen van verschillende ouders. Daarbij worden eigen kinderen tot 10 jaar meegeteld;
 • Je mag niet meer dan 5 kinderen tegelijk opvangen, als deze kinderen allemaal jonger dan 4 jaar zijn. Dit is inclusief de eigen kinderen tot 4 jaar;
 • Er mogen maximaal 4 kinderen van 0 en 1 jaar tegelijk aanwezig zijn, waarvan maximaal 2 kinderen van 0 jaar. Dit is ook weer inclusief de eigen kinderen van deze leeftijd;
 • Je hebt een achterwacht als je 4 of meer kinderen tegelijkertijd opvangt, de achterwacht kan in geval van calamiteiten snel aanwezig zijn.