Hoeveel verdient een gastouder?

Als gastouder wordt je vergoeding bepaald op basis van het aantal op te vangen kinderen. Bij Gastouderbureau Bambini adviseren wij de gastouders een uurvergoeding van € 6,68 per kind voor de opvang in 2024. Deze vergoeding geldt voor de dag-, nacht- en weekendopvang en is een advies vanuit ons bureau. Gastouders zijn vrij om met de vraagouder een andere vergoeding af te spreken.

Maaltijdvergoeding

Alle vergoedingen zijn exclusief de maaltijdvergoeding. Gastouderbureau Bambini adviseert de gastouders om een redelijke maaltijdvergoeding te vragen voor de maaltijden die zij aanbieden tijdens de opvang. Deze vergoeding wordt rechtstreeks betaald door de vraagouder aan de gastouder en is exclusief de opvangvergoeding. Wij adviseren de maaltijdvergoeding te baseren op de richtlijnen van het Nibud.

Informatie betalingen

Als kassiersfunctie zorgen wij ervoor dat de opvangkosten bij de ouders in rekening worden gebracht en dat de inning meestal gebeurt via automatische incasso. Binnen 5 kalenderdagen na ontvangst van de opvangkosten boeken wij de opvangvergoeding door aan de gastouders. Aan het einde van elk kalenderjaar verzorgen wij voor de ouders en gastouders een jaaropgaaf, die kan worden gebruikt voor de aangifte Inkomstenbelasting over het afgelopen jaar. Wij adviseren om maandelijks een deel van de totale inkomsten te reserveren voor het betalen van belastingen. Zo kunnen ouders en gastouders zonder zorgen gebruik maken van onze diensten.