Je wilt gastouder worden! En nu?

Als je overweegt om gastouder te worden, is er een aantal zaken waarmee je rekening moet houden. Belangrijk is dat je graag met kinderen omgaat en dit kunt combineren met je eigen gezin. Als gastouder stimuleer je de kinderen in hun ontwikkeling met diverse activiteiten, zoals knutselen, tekenen, zingen, dansen, ontdekken en voorlezen. Het is belangrijk dat je als gastouder flexibel bent en goed kunt communiceren met de vraagouders. In overleg met de vraagouders kun je je eigen werktijden bepalen en de opvang afstemmen op jouw persoonlijke situatie. Als erkend gastouderbureau bieden wij ondersteuning en begeleiding aan onze gastouders, zodat zij zich kunnen ontwikkelen en blijven groeien in hun rol als gastouder.
Gastouderbureau Bambini werkt uitsluitend met gediplomeerde gastouders die zijn opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Wanneer je je wilt inschrijven in het register zul je de volgende stappen moeten doorlopen:

1. Controle

De bemiddelingsmedewerker controleert de eisen t.a.v. de opleiding (diploma’s, VOG, etc.)

De bemiddelingsmedewerker controleert de woning van de gastouder op het gebied van veiligheid en gezondheid;

2. Inspectiebezoek

De GGD doet een inspectiebezoek bij de gastouder thuis, welke vergelijkbaar is aan stap 1;

3. Inspectierapport

De GGD geeft een (positief) inspectierapport af aan de gemeente.

4. Inschrijving LRK

De gemeente verzorgt de inschrijving van de gastouder in het Landelijk Register Kinderopvang en meldt dit aan het gastouderbureau;

5. Starten maar!

De bemiddelingsmedewerker meldt aan de gastouder dat de opvang van start kan.

Advies en ondersteuning

Houd rekening met eventuele kosten van leges die in sommige gemeentes worden gerekend voor de registratie van een nieuwe gastouder. Gemeentes krijgen van de overheid een bijdrage voor het inspecteren en inschrijven van kindcentra en gastouders in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Helaas is voor sommige gemeenten deze bijdrage onvoldoende en brengen zij daarom leges in rekening. De hoogte van deze leges kan sterk variëren per gemeente. Als je overweegt om gastouder te worden, is het daarom verstandig om vooraf te informeren bij je gemeente over de eventuele kosten van de leges voor registratie. Bij Gastouderbureau Bambini kunnen wij je hierover adviseren en ondersteunen bij het regelen van de registratie in het LRK.

Wanneer je gastouder wilt worden kun je bij alle stappen rekenen op een goede begeleiding van gastouderbureau Bambini! Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe gastouders. Wil je meer informatie hierover? Neem dan contact met ons op!

Regels en eisen voor gastouders

Als gastouder werk je volgens de regels van de Wet Kinderopvang en het Pedagogisch Beleidsplan van ons gastouderbureau. Hierin staan de eisen met betrekking tot de opleiding, het aantal op te vangen kinderen, hygiëne, de beschikbare speelruimte, richtlijnen voor pedagogische vaardigheden en het pedagogisch handelen, en dat een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig is. Als erkend gastouderbureau ondersteunen wij onze gastouders en zorgen wij ervoor dat zij aan alle selectiecriteria voldoen. Onze bemiddelingsmedewerkers ondersteunen de gastouder bij het naleven van de regels en richtlijnen en zorgen ervoor dat de opvang in een veilige en gezonde omgeving plaatsvindt. Zo kunnen ouders erop vertrouwen dat hun kinderen in goede handen zijn bij onze gastouders.

Hoeveel verdient een gastouder?

Als gastouder wordt je vergoeding bepaald op basis van het aantal op te vangen kinderen. Bij Gastouderbureau Bambini adviseren wij de gastouders een uurvergoeding van € 6,68 per kind voor de opvang in 2024. Deze vergoeding geldt voor de dag-, nacht- en weekendopvang en is een advies vanuit ons bureau. Gastouders zijn vrij om met de vraagouder een andere vergoeding af te spreken. Wij vinden het belangrijk dat gastouders een eerlijke vergoeding ontvangen voor hun werkzaamheden en dat de vergoeding marktconform is. Daarom adviseren wij onze gastouders een tarief dat past binnen de huidige markt en rekening houdt met de kwaliteit van de opvang die zij bieden.