De kwaliteit van gastouderbureau Bambini in Winschoten

Gastouderbureau Bambini heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. Daartoe is onder meer het Convenant Kwaliteit opgesteld. Hierin vind je allerlei zaken, van deskundigheidseisen van de gastouders tot tips over veiligheid en van de taalontwikkeling van kinderen tot normen en waarden.

Al onze gastouders hebben een opleiding met een pedagogische achtergrond, zijn in het bezit van een geldig certificaat EHBO voor kinderen en een Verklaring Omtrent Gedrag. De gastouders bieden de kinderen een veilige en uitdagende plek waar ze zich prettig bij voelen. Ze werken volgens het Pedagogisch Beleidsplan van ons gastouderbureau. Kwaliteit bieden is het kind centraal stellen in alle facetten. Net als elk kind is ook elke gastouder uniek. Gastouderbureau Bambini is er daarom om de juiste match te vinden, waarbij er uiteraard de klik moet zijn tussen de vraagouders en de gastouders. 

Thema-avonden ter ontwikkeling van gastouders

De bemiddelingsmedewerker heeft veelvuldig contact met de gastouders. Gastouderbureau Bambini organiseert regelmatig thema-avonden, waardoor de gastouders de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen en werken aan deskundigheidsbevordering. Thema-avonden kunnen bijvoorbeeld gaan over voeding, logopedie, taal- en interactievaardigheden en baby- en kind-gebaren. Dit alles resulteert in verbeterde kwaliteit van onze gastouderopvang.

Wij zijn trots op onze gezonde organisatie

De Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) ziet erop toe dat gastouderbureaus en gastouders de door de overheid opgestelde kwaliteitseisen naleven. Ook in 2023 is gastouderbureau Bambini inmiddels door de GGD gecontroleerd en wederom goedgekeurd. Het Inspectierapport-GGD-2023 is voor iedereen ter inzage. Ook de kerngegevens en de inspectierapporten van alle gastouders staan voor iedereen ter inzage in het Landelijk Register Kinderopvang.

Wij zijn trots om te melden dat ook in 2022 tegen gastouderbureau Bambini geen klachten zijn ingediend bij de Geschillencommissie Kinderopvang. Hiervoor hebben we het Geschillencommissie-certficaat-2022  ontvangen.

Betrouwbaar en erkend. Gastouderbureau Bambini is aangesloten bij: