Terug naar overzicht

Gastouderopvang is vanaf 8 februari weer volledig open

Gastouderopvang vanaf 8 februari weer volledig open.

De tegemoetkoming in de eigen bijdrage voor alle ouders loopt van de periode van 16 december 2020 tot 8 februari 2021.Voorwaarde is wel dat de ouders de facturen van de opvang hebben doorbetaald.

Voor ouders die gebruik maken van de gastouderopvang (0-12 jaar) stopt de compensatie met ingang van 8 februari. Ze zijn immers volledig open.

Binnenkort hebben medewerkers in de kinderopvang toegang tot de voorrangsprocedure voor het testen op het coronavirus. 

De maatregelen wanneer kinderen wel of niet naar de opvang mogen worden momenteel herzien, momenteel is de huidige beslisboom nog van toepassing.

Contact opnemen