Terug naar overzicht

Belastingdienst

Alle kinderopvangorganisaties leveren jaarlijks gegevens aan de Belastingdienst over de kinderen die opvang afnemen.

De Belastingdienst wil graag de dienstverlening aan ouders verbeteren om daarmee hoge terugvorderingen van de kinderopvangtoeslag terug te dringen en te voorkomen.

Vanaf mei 2020 moeten we alle gegevens maandelijks aanleveren i.p.v. één keer per jaar. Een groot deel van de hoge terugvorderingen ontstaat namelijk door een afwijking in de door de ouder opgegeven en daadwerkelijk afgenomen opvanguren. Met actuele gegevens kan de belastingdienst afwijkingen eerder signaleren en ouders hierover informeren.

Contact opnemen