U wilt oppassen


Gastouder worden

Gastouders via gastouderbureau Bambini bieden op verantwoorde wijze opvang aan kinderen. Belangrijk is dat je graag met kinderen omgaat en dat je de opvang en begeleiding goed kan combineren met je eigen gezin. Je stimuleert de kinderen in hun ontwikkeling met diverse activiteiten, zoals o.a. knutselen, tekenen, zingen, dansen, ontdekken en voorlezen. In overleg met de vraagouders kun je je eigen werktijden bepalen.

 

Je werkt volgens de regels van de Wet Kinderopvang en het Pedagogisch Beleidsplan van ons gastouderbureau. Hierin staan o.a. de eisen t.a.v. de opleiding, de regels m.b.t. het aantal op te vangen kinderen, hygiëne, de beschikbare speelruimte, richtlijnen voor de pedagogische vaardigheden en het pedagogisch handelen en een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). De bemiddelingsmedewerker van gastouderbureau Bambini ondersteunt de gastouder hierbij en ziet toe op het naleven van de regels en richtlijnen. Je voldoet aan alle selectiecriteria.

 

Gastouderbureau Bambini werkt uitsluitend met gediplomeerde gastouders die opgenomen zijn in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).

Stappenplan voor inschrijving in het register zijn:

 

Stap 1

  • De bemiddelingsmedewerker controleert de eisen t.a.v. de opleiding (diploma’s, VOG, etc.);
  • De bemiddelingsmedewerker controleert de woning van de gastouder op het gebied van veiligheid en gezondheid;   

Stap 2

  • De GGD doet een inspectiebezoek bij de gastouder thuis, welke vergelijkbaar is aan stap 1;

Stap 3

  • De GGD geeft een (positief) inspectierapport af aan de gemeente;

Stap 4

  • De gemeente verzorgt de inschrijving van de gastouder in het Landelijk Register Kinderopvang en meldt dit aan het gastouderbureau;

Stap 5

  • De bemiddelingsmedewerker meldt aan de gastouder dat de opvang van start kan.

 

In een aantal gemeentes worden leges in rekening gebracht voor de registratie van een nieuwe gastouder (‘een nieuwe voorziening’). Gemeentes krijgen van de overheid een bijdrage voor het inspecteren en inschrijven in het LRK van kindcentra en gastouders. Maar voor een aantal gemeentes is deze bijdrage onvoldoende, waardoor ze zich genoodzaakt zien om de leges in rekening te brengen. Als u als gastouder aan de slag wilt gaan, dient u rekening te houden met de kosten van de leges. De hoogte van de leges varieert sterk per gemeente.

 

Nieuwe gastouders mogen bij alle stappen rekenen op een goede begeleiding van gastouderbureau Bambini.

 

Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe gastouders. Informeer bij ons naar de mogelijkheden.