Werkwijze


Onze werkwijze

Gastouderbureau Bambini adviseert en bemiddelt tussen vraagouders en gastouders en ondersteunt de opvang van gastkinderen gedurende de opvangperiode op praktische, opvoedkundig en op financieel gebied.

 

De oriëntatie/aanmelding

Je kunt je via het contactformulier of telefonisch bij ons aanmelden. Dan gaan wij voor jullie aan de slag.

 

Het intakegesprek

We maken een afspraak voor een intakegesprek bij jullie thuis. Tijdens het intakegesprek vertellen wij u over de werkwijze van gastouderopvang en brengen wij jullie wensen en ideeën met betrekking tot de opvang van jullie kinderen in kaart door middel van een vragenlijst.

 

De bemiddeling

Aan de hand van de informatie die wij hebben ontvangen gaan wij op zoek naar een gastouder die bij jullie past. Hoe snel de bemiddeling verloopt hangt niet alleen van het aanbod van gastouders af, maar ook van jullie specifieke wensen en van het aantal uren dat jullie opvang nodig zijn.

 

De kennismaking

Hebben wij een gastouder gevonden, dan stellen wij deze aan jullie voor. Dit gebeurt tijdens een kennismakingsgesprek bij de gastouder thuis, waarbij ook jullie kinderen (indien mogelijk) en de bemiddelingsmedewerker van gastouderbureau Bambini aanwezig is. Tijdens dit gesprek maken jullie kennis met de gastouder en bespreken jullie samen de wensen en verwachtingen rond de opvang. Na het kennismakingsgesprek krijgen jullie en de gastouder bedenktijd om te bepalen of jullie beiden door willen gaan met de koppeling. Als het niet “klikt” tussen jullie en de gastouder, zoeken wij verder. Zonodig doen wij driemaal een voorstel voor een koppeling. Ook bemiddelen wij opnieuw voor jullie als de opvang, om welke reden dan ook, wordt beëindigd. Zo hebben jullie een zeer grote kans om een gastouder te vinden.

 

De koppeling

Is de kennismaking een succes, dan is de koppeling een feit. Er wordt dan met de betrokken partijen een “Overeenkomst van opdracht” afgesloten, waarin onder andere de afspraken over de opvangdagen  en –tijden en de financiële kant van de opvang zijn opgenomen. Tijdens het kennismakingsgesprek zijn allerlei praktische zaken rond de opvang besproken aan de hand van een afsprakenlijst. Je hebt bijvoorbeeld afspraken gemaakt over huisregels, voeding, slapen, huisdieren, buiten spelen, vervoer, wenperiode, etc. De bemiddelingsmedewerker legt al deze afspraken vast in de afsprakenbijlage die hoort bij de “Overeenkomst van opdracht”. Zowel jullie als de gastouder ontvangen deze overeenkomst en een kopie van de afsprakenbijlage.

 

De proefperiode

Er geldt een proefperiode van 6 tot 8 weken. In de proefperiode wordt bekeken of het kind zich prettig voelt in de opvangsituatie. Daarnaast is ook het contact dat opgebouwd wordt tussen ouder en gastouder een punt van aandacht. De bemiddelingsmedewerker zal in deze periode telefonisch contact met zowel de ouder als de gastouder over het verloop van de opvang. Na de proefperiode volgt een evaluatiegesprek, waarin bovengenoemde punten aan de orde komen en afspraken zo nodig bijgesteld kunnen worden. Bij een positief resultaat van het evaluatiegesprek zal de opvang gewoon doorgaan zoals afgesproken is en zal het contract getekend worden tussen jullie en de gastouder.

 

Evaluatie en begeleiding

De bemiddelingsmedewerker van het gastouderbureau blijft jullie aanspreekpunt, ook na de bemiddeling en proefperiode. Daarna zal er ieder jaar een evaluatie volgen om zaken aan de orde te stellen en eventueel nieuwe afspraken te maken. Als jullie tussen door vragen of problemen hebben met betrekking tot de opvang kun je altijd contact opnemen met jullie bemiddelingsmedewerker.