Vraagouders


Waarom kies je voor gastouderopvang?

Ouders die werken/studeren en voor gastouderopvang kiezen, doen dit vaak om de volgende redenen: Het is kleinschalige opvang in huiselijke sfeer; De opvangvraag kan flexibel zijn en met een gastouder is dat goed te regelen; De opvang vindt plaats in de directe woonomgeving wat veel voordelen biedt (peuterspeelzaal en schoolbezoek is geen probleem); Voordelig: u betaalt de opvang per afgenomen uur en niet per dagdeel of dag.

Wie zijn de gastouders?

Gastouders die via GOB Bambini opvang bieden aan gastkinderen zijn mensen die: Graag met kinderen omgaan; De opvang goed weten te combineren met hun eigen gezin; Tijd en ruimte hebben om aandacht, geborgenheid en warmte te bieden aan de gastkinderen; Op verantwoorde wijze de kinderen weten te verzorgen en begeleiden in hun ontwikkeling; De gastouders krijgen een vergoeding per uur voor de geboden opvang.