U zoekt oppas?

Welke ouders kiezen voor kinderopvang?

Ouders die werken/studeren en voor gastouderopvang kiezen, doen dit vaak om de volgende redenen:

 • Het is kleinschalige opvang in huiselijke sfeer;
 • De opvangvraag kan flexibel zijn en met een gastouder is dat goed te regelen;
 • De opvang vindt plaats in de directe woonomgeving wat veel voordelen biedt (peuterspeelzaal en schoolbezoek is geen probleem);
 • Voordelig: u betaalt de opvang per afgenomen uur en niet per dagdeel of dag.

Wie zijn de gastouders?

Gastouders die via GOB Bambini opvang bieden aan gastkinderen zijn mensen die:

 • Graag met kinderen omgaan;
 • De opvang goed weten te combineren met hun eigen gezin;
 • Tijd en ruimte hebben om aandacht, geborgenheid en warmte te bieden aan de gastkinderen;
 • Op verantwoorde wijze de kinderen weten te verzorgen en begeleiden in hun ontwikkeling;
 • De gastouders krijgen een vergoeding per uur voor de geboden opvang.

Wat u verder nog moet weten

 • GOB Bambini heeft een uitleenmagazijn waar gastouders gratis gebruik van kunnen maken . Het gaat hier om grote artikelen ten behoeve van de opvang, bijvoorbeeld buggy’s, kinderbedjes, kinderstoelen etc.
 • Onze gastouders zijn in het bezit van een diploma MBO-2 Helpende (Zorg en) Welzijn of een ander –daarmee gelijkgesteld- diploma/ervaringscertificaat waarmee de gastouders aan de kwaliteitseisen van de overheid voldoen. Tevens hebben alle gastouders een geregistreerd certificaat Eerste Hulp aan Kinderen van het Oranje Kruis. Verder organiseert GOB Bambini thema-avonden voor zowel gast- als vraagouders met diverse onderwerpen met betrekking tot de verzorging en begeleiding van kinderen.
 • GOB Bambini verstrekt bij aanvang van de opvang aan de gastouder een handig naslagwerk met daarin richtlijnen voor bijzondere situaties, zoals ziekte, brand etc.
 • Er verschijnt twee keer per jaar een nieuwsbrief voor vraag- en gastouders.
 • Door op onderstaande link te klikken komt u op de website van de belastingdienst, hier kunt u berekenen voor hoeveel vergoeding u in aanmerking kunt komen voor de kosten van gastouderopvang. http://www.toeslagen.nl/particulier/kinderopvangtoeslag/