U wilt oppassen?

skippyU wilt oppassen

U gaat graag met kinderen om. U kunt de opvang goed combineren met uw eigen gezinssituatie. En u heeft tijd en ruimte om aandacht, geborgenheid en warmte te bieden aan een gastkind. Om opvang te kunnen bieden voldoet u aan de volgende criteria:

Algemeen

 • U bent 18 jaar of ouder en woont niet op hetzelfde adres als de ouder;
 • U bent lichamelijk en geestelijk in staat om de opvang uit te voeren;
 • U heeft plezier in de omgang met kinderen;
 • U staat positief tegenover kinderopvang;
 • Tijdens het werk spreekt u Nederlands, Fries of een andere Nederlandse streektaal;
 • Uw eigen kinderen staan niet onder toezicht;
 • U heeft een AVP (WA) verzekering afgesloten;
 • Ten behoeve van autogebruik bent u in bezit van een inzittendenverzekering;
 • U bent telefonisch goed bereikbaar.

Kwaliteitseisen

 • U bent in het bezit van een diploma MBO-2 Helpende (Zorg en) Welzijn of een ander –daarmee gelijkgesteld- diploma/ervaringscertificaat;
 • U bent in het bezit van een geregistreerd certificaat Eerste Hulp aan Kinderen van het Oranje Kruis;
 • U heeft een verklaring omtrent gedrag (VOG), ook voor huisgenoten van 18 jaar of ouder indien de kinderen bij u thuis worden opgevangen (van één VOG worden de kosten door GOB Bambini vergoed);.
 • U werkt mee aan een periodieke inspectie welke door de GGD gedaan wordt;
 • U bent bereidt om cursussen/trainingen te volgen.

Vaardigheden en eigenschappen

 • Open en flexibele instelling;
 • In staat zijn continuïteit en stabiliteit te bieden;
 • Verantwoordelijkheidsgevoel;
 • Organisatietalent;
 • Afspraken kunnen maken en nakomen;
 • Positief kunnen omgaan met kritiek.

Pedagogische kwaliteiten van de gastouder

 • In staat zijn warmte en geborgenheid te bieden;
 • Respect hebben voor de eigenheid van elk kind;
 • Ervaring en inzicht hebben in de verzorging en begeleiding van kinderen.

Gezinssituatie van de gastouder

 • Er moet genoeg tijd en aandacht zijn voor de gastkinderen;
 • De overige gezinsleden staan positief tegenover de opvang van gastkinderen;
 • De gezinssituatie van de gastouder is stabiel.

Huisvesting van de Gastouder

 • De gastouder past op de gastkinderen in zijn/haar eigen huis;
 • Er vindt jaarlijks een risico-inventarisatie plaats van de woning;
 • De gastouder beschikt over voldoende en veilige ruimte om gastkinderen op te vangen;
 • Als u kinderen tot 1,5 jaar opvangt moet u een aparte slaapruimte hebben voor deze kinderen. De grootte van deze slaapruimte is afgestemd op het aantal kinderen in die leeftijdscategorie;
 • De gastouder beschikt over voldoende en veilige speelruimte rondom het huis;
 • De woonomgeving is hygiënisch verantwoord.
 • De woning is altijd volledig rookvrij;
 • Er zijn voldoende goed functionerende rookmelders.

Houding van de gastouder t.o.v. de vraagouder

 • De gastouder respecteert de privé-situatie van de vraagouder;
 • De gastouder gaat correct om met privacygevoelige informatie;
 • De gastouder is bereidt tot samenwerking met de vraagouder;

Hoeveel kinderen mag u opvangen

 • U mag maximaal 6 kinderen van 0 tot 13 jaar opvangen van verschillende ouders. Daarbij worden eigen kinderen tot 10 jaar meegeteld;
 • U mag niet meer dan 5 kinderen tegelijk opvangen, als deze kinderen allemaal jonger dan 4 jaar zijn. Dit is inclusief de eigen kinderen tot 4 jaar;
 • Er mogen maximaal 4 kinderen van 0 en 1 jaar tegelijk aanwezig zijn, waarvan maximaal 2 kinderen van 0 jaar. Dit is ook weer inclusief de eigen kinderen van deze leeftijd;
 • U heeft een achterwacht als u 4 of meer kinderen tegelijkertijd opvangt, de achterwacht kan in geval van calamiteiten snel aanwezig zijn.

Klik hier voor de vergoeding oppas / gastouder