Onze werkwijze

Wat is de werkwijze van gastouderbedrijf Bambini?

Gastouderbureau Bambini adviseert en bemiddelt tussen vraagouders en gastouders en ondersteunt de opvang van gastkinderen gedurende de opvangperiode op praktisch, opvoedkundig en op financieel gebied.

De oriëntatie/aanmelding

GOB Bambini zorgt dat u die informatie krijgt, om een goede beslissing te kunnen nemen voor de opvang van uw kind(eren).
Mochten er na het lezen van deze informatie nog vragen zijn dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Indien u het aanmeldingsformulier inzendt gaan wij definitief voor u aan de slag.

Het intakegesprek

Zodra wij het aanmeldingsformulier hebben ontvangen nemen wij contact met u op voor het maken van een afspraak voor een intake gesprek bij u thuis. Tijdens het intakegesprek vertellen wij u over de werkwijze van gastouderopvang en brengen wij uw wensen en ideeën met betrekking tot de opvang van uw kind(eren) in kaart door middel van een vragenlijst.

De bemiddeling

Aan de hand van de informatie die wij hebben ontvangen, van u en uw gezin, gaan wij op zoek naar een gastouder die bij u past. Wij zoeken eerst in ons eigen bestand van gastouders. Wanneer het bestaande bestand geen mogelijkheden biedt zal er een wervingscampagne worden opgestart om een geschikte gastouder voor u te vinden. Hoe snel de bemiddeling verloopt hangt niet alleen van het aanbod van gastouders af, maar ook van uw specifieke wensen en van het aantal uren dat u opvang nodig heeft.

De kennismaking

Hebben wij een gastouder gevonden, dan stellen wij deze aan u voor. Dit gebeurt tijdens een kennismakingsgesprek bij de gastouder thuis, waarbij ook uw kind(eren) (indien mogelijk) en de bemiddelingsmedewerker van Bambini aanwezig is. Tijdens dit gesprek maakt u kennis met de gastouder en bespreekt u samen de wensen en verwachtingen rond de opvang. Na het kennismakingsgesprek krijgen u en de gastouder bedenktijd om te bepalen of u beiden door wilt gaan met de koppeling. Als het niet “klikt” tussen u en de gastouder, zoeken wij verder. Zonodig doen wij driemaal een voorstel voor een koppeling. Ook bemiddelen wij opnieuw voor u als de opvang om welke reden dan ook wordt beëindigd. Zo heeft u een zeer grote kans om een gastouder te vinden.

De koppeling

Is de kennismaking een succes, dan is de koppeling een feit. Er wordt dan met de betrokken partijen een “Overeenkomst van opdracht” afgesloten, waarin onder andere de afspraken over de opvangdagen en –tijden en de financiële kant van de zaak zijn opgenomen. Tijdens het kennismakingsgesprek zijn allerlei praktische zaken rond de opvang besproken aan de hand van een afsprakenlijst. U heeft bijvoorbeeld afspraken gemaakt over huisregels, voeding, slapen, huisdieren, buiten spelen, vervoer, wenperiode, etc. De bemiddelingsmedewerker legt al deze afspraken vast in de afsprakenbijlage die hoort bij de “Overeenkomst van opdracht”. Zowel u als de gastouder ontvangen deze overeenkomst en een kopie van de afsprakenbijlage.

De proefperiode

Er geldt een proefperiode van 6 tot 8 weken. In de proefperiode wordt bekeken of het kind zich prettig voelt in de opvangsituatie. Daarnaast is ook het contact dat opgebouwd wordt tussen ouder en gastouder een punt van aandacht. De bemiddelingsmedewerker zal in deze periode telefonisch contact met zowel de ouder als de gastouder over het verloop van de opvang. Na de proefperiode volgt een evaluatiegesprek, waarin bovengenoemde punten aan de orde komen en afspraken zo nodig bijgesteld kunnen worden. Bij een positief resultaat van het evaluatiegesprek zal de opvang gewoon doorgaan zoals afgesproken is en zal het contract getekend worden tussen u en de gastouder.

Evaluatie en begeleiding

Uw bemiddelingsmedewerker van het gastouderbureau blijft uw aanspreekpunt, ook na de bemiddeling en proefperiode. Zo zal er ieder jaar een evaluatie volgen om zaken aan de orde te stellen en eventueel nieuwe afspraken te maken. Als u tussen door vragen of problemen heeft met betrekking tot de opvang kunt u altijd contact opnemen met uw bemiddelingsmedewerker.