Vergoeding


Vergoeding gastouder

Hieronder staat de vergoeding welke de gastouder per uur per kind ontvangt. Dit is de vergoeding die wij aan de gastouders adviseren. Je bent vrij om via ons met de vraagouder een andere vergoeding af te spreken.

Vergoeding 2023 (dag-, nacht en weekendvergoeding)
Uurvergoeding per kind € 5,88 

Alle vergoedingen zijn exclusief de maaltijdvergoeding. De gastouder mag voor maaltijden een redelijk bedrag vragen, dat ook door de vraagouder rechtstreeks betaald wordt aan de gastouder. GOB Bambini adviseert de maaltijdvergoedingen te baseren op de richtlijnen van het Nibud.

Gastouderbureau Bambini heeft een zgn. kassiersfunctie. Dit betekent dat het gastouderbureau de opvangkosten bij de ouders in rekening brengt. De inning gebeurt meestal d.m.v. automatische incasso. Binnen 5 kalenderdagen na ontvangst van de opvangkosten boeken wij de opvangvergoeding door aan de gastouders.

Na afloop van ieder kalenderjaar verzorgen wij voor de ouders en gastouders een jaaropgaaf, welke gebruikt kan worden voor de aangifte Inkomstenbelasting over het afgelopen jaar. Wij adviseren om maandelijks een deel van de totale inkomsten te reserveren voor het betalen van belasting.