Gastouderbureau Veendam


Gastouderbureau Veendam

Gastouderbureau Bambini, ook werkzaam in Veendam, heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. Daartoe is onder meer het Convenant Kwaliteit opgesteld. Hierin vind je allerlei zaken, van deskundigheidseisen van de gastouders tot tips over veiligheid en van de taalontwikkeling van kinderen tot normen en waarden.

De Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) ziet er op toe dat gastouderbureaus en gastouders de door de overheid opgestelde kwaliteitseisen naleven. Ook in 2017 is gastouderbureau Bambini inmiddels door de GGD gecontroleerd en wederom goedgekeurd. Het inspectierapport door de GGD is voor iedereen ter inzage. Ook de kerngegevens en de inspectierapporten van alle gastouders staan voor iedereen ter inzage in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. 

Wij zijn trots om te melden dat ook in 2016 tegen gastouderbureau Bambini geen klachten zijn ingediend bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Hiervoor hebben we het certificaat ‘Samenwerken aan kwaliteit 2016’ ontvangen.

Lees hier meer over gastouderbureau Bambini in Veendam.

 

Werkwijze van gastouderbureau Bambini in Veendam

Gastouderbureau Bambini adviseert en bemiddelt in Veendam tussen vraagouders en gastouders en ondersteunt de opvang van gastkinderen gedurende de opvangperiode op praktische, opvoedkundig en op financieel gebied.

Onze werkwijze in 7 stappen:
1. De oriëntatie/aanmelding
2. Het intakegesprek
3. De bemiddeling
4. De kennismaking
5. De koppeling
6. De proefperiode
7. Evaluatie en begeleiding

Meer informatie over de werkwijze van gastouderbureau Bambini kunt u vinden via deze link.